הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל

המסמך המלא ובו פירוט הסדרי המעבר שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים. הסדרי המעבר מאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מס (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל. לאור השינוי הדרמטי שחל לאחרונה במיסוי נאמנויות, רצוי לשקול היטב שימוש בהסדרים אלו. נשמח לסייע.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: