מס הכנסה
"הפוסל במומו פוסל" – על הניסיון לפגוע בזכות הפנייה של הנישומים לערכאות משפטיות במסגרת הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: