מס הכנסה
תשלום בגין אי תחרות – תשלום הוני!!! - פסק הדין בעניין ברנע ועמדת ה- OECD - עדכון לרשומון מס מס' 43

בפסק הדין בעניין ברנע מיום 21 במאי 2013 קבע בית המשפט לראשונה, כי תקבולים ששולמו בגין התחייבות לאי תחרות מהווים הכנסה הונית בידי העובד – בכך ובדוח ה- OECD בסוגיה נדון ברשימה זו

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: