מס הכנסה
"תושב חוץ" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין לאחר תיקון 76 – ודאות, אי ודאות המלצות ומחשבות נוספות – חלק ב'

בחלק זה של הרשימה נתמקד בהשלכות, בהמלצות ובמחשבות נוספות, העולות מתיקון 76 בהקשרם של תושבי חוץ

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: