מס הכנסה
חובת המעסיק לשלם היטל מעסיקים בגין העסקת פליטים/מבקשי מקלט – חובה בדין או חובה שלא כדין?

ברשימה זו נביע עמדתנו לפיה במקרים מסוימים מעסיקים אינם חייבים לשאת בתשלום היטל מעסיקים בגיןהעסקתם של פליטים ו/או מבקשי מקלט בישראל.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: