מס הכנסה
הסתמכות על חוות דעת משפטית כהגנה מפני אחריות פלילית בראי תיקון 215 לפקודה ודרישת הכתב

ברשימה זו נדון במעמדה הנורמטיבי של חוות דעת משפטית, ונסקור את הנסיבות בהן יוכל נישום להסתמך על חוות דעת כדי ליהנות מההגנה מפני אחריות פלילית. הכל, על רקע כניסתה לתוקף של חובת הדיווח על חוות דעת שיינתנו החל מ- 1 בינואר 2016, אשר עוגנה, בין היתר, במסגרת תיקון 215 לפקודת מס הכנסה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: