מס הכנסה
חברת משלח יד זרה כפתרון אפשרי ופרקטי למיסוי החד-שלבי של חברת ארנק

רשימה זו מציגה את האפשרות לפעול באמצעות חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75(ב1) לפקודה לשם יציאה מתחולת סעיף 62א לפקודה, אשר ממסה ככלל את בעלי המניות בחברת ארנק בגין הכנסתה החייבת של החברה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: