מיסוי בינלאומי
תושבות חברה לצרכי מס – המציאות עולה על כל דמיון

רשימה זו תעסוק בתושבותה של חברה לצרכי מס, לאור פסק הדין בעניין ניאגו (עמה 1029/00), במסגרתו נקבע, כי לא די בקיומם של דירקטוריון ופעילות מחוץ לישראל על מנת להיחשב כתושב חוץ לצרכי הפקודה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: