מיסוי בינלאומי
עדכונים במיסוי בינלאומי – גילוי מרצון, החלפת מידע ועוד

ברשימה קצרה זו נסקור התפתחויות וחידושים בתחום המיסוי הבינלאומי, אשר עשויות להשפיע על כל מי שמבקש לפעול במישור המיסוי הבינלאומי.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: