מיסוי בינלאומי
General review of the Revisions to the Israeli Trust Regime Taxation - סקירת הסדרי המיסוי החדשים ביחס לנאמנויות

ברשימה זו נסקור את השינויים העיקריים במשטר המס החל על נאמנויות, אשר בעיקר מתייחסים לתושבים שאינם ישראליים ועולים חדשים. בנוסף נתייחס להוראות הסדרי המס שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים ומאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מעבר (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל.

לצפייה לחצו כאן

 

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: