מיסוי בינלאומי
נאמנות קרובים בראי האמנות למניעת כפל מס של ישראל - סקירה, מחשבות ומסקנות

ברשימה זו נסקור את ההסדר של "נאמנות קרובים" אשר נוסף לפקודה במסגרת תיקון 198, ונתמקד בסוגיית התושבות של נאמנות כזו, אשר יש לה השפעה מכרעת על כוחה של מדינת ישראל להטיל מס על הכנסות הנאמנות.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: