מיסוי בינלאומי
סוגיות בתושבות של נווד דיגיטלי (Digital Nomads) בעקבות פסק דין אמית

ברשימה זו נבקש להביא דגשים לבחינת מקום תושבות של יחיד לאור פס"ד אמית אשר ניתן לאחרונה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: