מיסוי בינלאומי
הרהורים נוספים לגבי סיווגה של LLC בדין הישראלי – "חברה שקופה", "שקופה" למחצה או חברה רגילה?

ברשומון זה נעסוק בהיבטי מיסוי הכנסות של ישראלים הפועלים בארצות הברית במסגרת ישות המאוגדת כ- LLC(Limited Liability Company). בפרט, נשוב ונדון בחוזר מס הכנסה 5/2004 על רקע החלטות מיסוי מן השנים האחרונות ובמשמעות הסיווג  של LLC כגוף "שקוף למחצה".

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: