אופציות לעובדים
מתן אופציות לנותני שירותים: האם נפתח הפתח למיסוי הוני של אופציות הניתנות בעבור שירותיהם?

ברשימה זו נסקור את ההשלכות התקדימיות של פסק הדין בעניין גד קרן (ע"מ 1191-09), אשר מאפשר לנותני שירותים, בנסיבות מסוימות, המקבלים אופציות ממקבל השירותים, לצאת מתחולת סעיף 3(ט) לפקודה וליהנות מדחיית אירוע המס ומשיעור מס הוני, חלף חבות במס שולי ובדמי ביטוח לאומי.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: