אופציות לעובדים
מיסוי הייטק ויזמים: היבטי מס הכרוכים במנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח – Reverse Vesting ו-Holdback בעקבות חוזר 5/2017 של רשות המסים

רשימה זו עוסקת בתנאים לפיהם יישמר הסיווג ההוני במנגנוני שימור מסוג "Reverse Vesting" ו-"Holdback" הנפוצים בענף ההייטק, לאור חוזר 5/2017 שפורסם לאחרונה על ידי רשות המיסים.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: