מיסוי מקרקעין
הפיכת זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי – דואליות פרוצדוראלית המעוררת קשיים מהותיים

ברשימה זו נדון בקושי המובנה הקיים בקביעת עיתוי מועד שינוי הייעוד של זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי, לאור דואליות פרוצדורלית הקיימת בסמכויות מנהל מיסוי מקרקעין ופקיד השומה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: