מיסוי מקרקעין
פיצול ליניארי מוטב במסגרת חלוקת עזבון והטבות מס חדשות ביחס לדירות שהתקבלו בירושה

ברשימה זו נבקש לדון בזכותם של בני משפחה העורכים חלוקת עזבון חייבת במס, ליהנות מ"פיצול ליניארי מוטב" בגין דירות המועברות בין היורשים אגב ביצוע תשלומי איזון, כל זאת על רקע תיקון מספר 82 לחוק מיסוי מקרקעין.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: