מס ערך מוסף
חובות העוסק בעת ניכוי מס תשומות על רקע תופעת החשבוניות הפיקטיביות

ברשימה זו נסקור את עמדתם של בתי המשפט ביחס לחובות המוטלות על עוסק המבקש לנכות מס תשומות בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין ("חשבונית פיקטיבית")

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: