מס ערך מוסף
הרהורים נוספים בשאלה מיהו "תושב חוץ" לצורך הטבת מע"מ בשיעור אפס בעקבות פסק הדין בעניין איזי פורקס?

ברשימה זו נדון בפסיקת בית המשפט שניתנה לאחרונה בעניין איזי פורקס, המהווה פסיקה תקדימית לגבי חברות, אשר פועלות מחוץ לישראל, אך מותירות עקב בקרקע בישראל בדמות חברת שיווק, חברת מו"פ וכו'.

בית המשפט קבע, כי בנסיבות מסוימות, פעילות בישראל, המבוצעת על ידי חברה קשורה לחברה הזרה, עלולה להקים לחברה הזרה פעילות ועסקים בישראל ועל כן תשלול הטבה בדמות מע"מ אפס.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: