מס ערך מוסף
מלכודת המע"מ במכירת דירה שלא נוכה מס תשומות בגינה

ברשימה זו נסקור שלושה פסקי דין שפורסמו בשנה האחרונה, ואשר עוסקים בהטלת מע"מ בגין מכירת דירות מגורים, שהושכרו למגורים לפני מכירתן - עניין שלום חנוך, קרגד ו-אי.פי.אף. פסקי דין אלו דנו בהקבלה בין מס תשומות למס עסקאות, ובפרט בשאלה, אם שימוש זמני בדירה לצרכי מגורים/השכרה שולל את הזכות לנכות מס תשומות בגין רכישת הדירה, וכתוצאה מכך, מזכה בפטור ממס עסקאות במכירתה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: