מס ערך מוסף
היבטי מס של השכרת דירות Airbnb – רב הנסתר על הנגלה

ברשימה זו נדון בהיבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין של בעלי דירות Airbnb ומתווכי דירות Airbnb על רקע אי הודאות המיסויית שמקורה בשילוב בין בעלות פרטית לבין פעילות עם סממנים עסקיים.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: