מצגות מס
היבטי מיסוי של בעלי שליטה בחברות

המצגת עוסקת בהיבטי מס שונים בקשר עם בעלי שליטה בחברות, ובכלל זה - הגדרת בעל שליטה, ניכוי במקור, שיעורי המס החלים על בעל מניות מהותי, חובות דיווח, רכישה עצמית מבעל שליטה ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: