מצגות מס
מע"מ במלכרים ועמותות

המצגת דנה בהיבטי חוק מע"מ בפעילות מלכרים ועמותות לרבות האבחנה בין מלכ"ר לעוסק, עסקאות אקראי במקרקעין, חשבונית עצמית, יבוא טובין ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: