מצגות מס
פעילות של תושבי חוץ בישראל

המצגת עוסקת בהיבטי מס בפעילות של תושבי חוץ בישראל, לרבות יצירת מוסד קבע, הטבות מס למשקיעים פיננסים בבורסה, מומחים זרים, עיתונאים וספורטאים תושבי חוץ, הטבות לפי חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין של תושבי חוץ, חובת מינוי נציג ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: