מצגות מס
פסילת ספרים בפקודת מס הכנסה וחוק מע"מ

המצגת עוסקת בהיבטי מס של פסילת ספרים בסעיפים 130 ו-145ב לפקודה ומתייחסת לנפקות פסילת הספרים, לרבות שינוי בנטל ההצדקה והראיה, הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב' ויחסי הגומלין בין פסילה בפקודה לבין פסילה בחוק מע"מ.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: