מצגות מס
עסקאות באינטרנט - מלכודות מס ותכנוני מס במישור המיסוי הבינלאומי

המצגת דנה בסוגיות שונות במיסוי עסקאות באינטרנט וסוקרת השלכות פרויקט ה- BEPS על המיסוי הישראלי, ובין היתר, חוזר 4/2016 ותזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"ו-2016. המצגת סוקרת מושגי יסוד במיסוי בינלאומי – שליטה וניהול ומוסד קבע, כלים מוצעים להסדרת המיסוי באינטרנט. כמו כן, במצגת מובאות דוגמאות מרחבי העולם במיסוי עסקאות באינטרנט.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: