מצגות מס
הטבות מס לעולה חדש ולתושב חוזר/ותיק והערכות לתום תקופת ההטבות

המצגת סוקרת, את ההטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר/ותיק בדגש על מלכודות המס של "מוסד קבע" ו"פעילות מעורבת" לאור עמדת רשות מס הכנסה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: