מצגות מס
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע"ז-2016

במצגת מובאים עיקרי חוק החדש והטבות המס המוענקות במסגרת החוק, לרבות פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל, הטבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, פטור מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: