מצגות מס
מורה נבוכים לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 - עיקרי התיקון בחוק לעידוד השקעות הון

המצגת עוסקת בעיקרי התיקון בחוק לעידוד השקעות הון ומציגה את המושגים החדשים בחוק ומשמעותם, ובין היתר "מפעל טכנולוגי מועדף", "הכנסה טכנולוגית", "נכס לא מוחשי מוטב", "מפעל מועדף טכנולוגי מיוחד" ועוד. בנוסף, המצגת כוללת טבלה המסכמת שיעורי מס החברות ודיבידנד החלים בחוק עידוד לאחר חוק ההסדרים על חברה מועדפת.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: