מצגות מס
חוק ההסדרים 2017-2018 - היבטים פרקטיים

המצגת עוסקת בהיבטים הפרקטיים של חוק ההסדרים 2017-2018, לרבות מיסוי בעל מניות מהותי שימוש בנכסי חברה (סע' 3(ט1) לפקודה), הוראת שעה – חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב, מיסוי חברת ארנק בעל מניות בחברת מעטים, עיקרי תיקון 73 בחוק לעידוד השקעות הון ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: