מצגות מס
הערכות לתום שנת המס 2017 – מיסוי תאגידים

המצגת נותנת דגשים במיסוי תאגידים לקראת שנת 2017 וסוקרת נושאים רלבנטיים, לרבות שינוי מבנה, מיסוי תאגידים זרים בשליטת תושבי ישראל חמי"ז חנ"ז וסיווג "שליטה וניהול", קיומו של מוסד קבע במיסוי פעילות של חברות ומחירי, חובות דיווח בגין החזקה בחברה תושבת חוץ, שינוי מודל עסקי כטריגר לאירוע מס.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: