מצגות מס
מיסוי פעילות במטבעות דיגיטליים ו- ICO

מצגת מעודכנת אשר שימשה בסיס להרצאה בלשכת רואי חשבון ודנה במיסוי מטבעות דיגיטליים לאור חוזר מס הכנסה 5/2018, עמדה חייבת בדיווח 32/2017 וטיוטת חוזר ICO (שהפכה בינתיים לחוזר מס הכנסה 7/2018). במצגת מודגשים סוגיות עיקריות של פעילות עסקית מול פעילות הונית בתחום הקריפטו, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים לצורך פעילות בתחום.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: