אופציות לעובדים
ברשימה זו נסקור מתי ובאלו תנאים הקצאת אופציות לעובדים מקימה חבות בדמי ביטוח לאומי. 4/9/2010
חישוב מרכיב ההטבה באופציות לעובדים על בסיס מדד מטח"י 26/7/2010
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
ברשימה זו נדון בשאלות הקשורות במחיר המימוש ובהגדלת מספר המניות השמורות תחת תוכנית האופציות 6/9/2010
ברשימה זו נדון בשאלות הקשורות במיסוי אופציות אשר הובשלו מחוץ לישראל ומומשו בישראל 6/9/2010
סעיף 102 לפקודה מקנה הטבות מס בקשר עם הקצאת אופציות/מניות לעובדים. על מנת להיות זכאים להטבות אלו יש לעמוד בהוראות הטכניות המפורטיות בסעיף 102 לפקודה ואשר בחלקן יפורטו ברשימה זו. 6/9/2010

ברשימה זו נסקור מושגי יסוד והטבות מס הקשורים להקצאת אופציות לעובדים תוך איזכור עמדתה של רשות המסים לגבי חלק מן הטבות המס.

6/9/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: