מיסוי מקרקעין
ברשימה זו נתמקד וננתח את עמדת רשות המסים בשתי החלטות מיסוי נוספות, העוסקות בסוגיות של החלפת נכסים ופטור בעת מכירת דירת מגורים מזכה.  7/4/2011
ברשימה זו נתמקד וננתח את עמדת רשות המסים בשתי החלטות המיסוי, העוסקות בסוגיות של מועד המכירה בעסקת הרשאה ותמ"א 38/2.  7/4/2011
בחלק א' של הרשימה מצינו, כי חשיבות היוון התשלומים מקבלת משנה תוקף לצרכי חוק מיסוי מקרקעין. בחלק זה נדון בנטל ההוכחה החל על הדורש להוון את תמורת העסקה, לאור פסק הדין בעניין זיידנבייבר(ו"ע 1287-07). 10/11/2010
חלק א' ברשימה זו דן באפשרות העומדת לצדדים לעסקת מקרקעין להוון את התשלומים המשולמים במסגרת העסקה בעת חישוב מס השבח ומס הרכישה הגלומים בעסקה, לאור פסק הדין בעניין המכון הגיאופיסי(ו"ע 1289/01).  10/11/2010
ביום 14 ביוני 2010 הגישה ועדת רשות המסים ברשות היועץ המשפטי של רשות המיסים מר משה מזרחי את מסקנותיה והמלצותיה לעניין היבטי המס של קבוצות רכישה. ברשימה זו נסקור בקצרה את המלצותיה ונבחן אותן, בין היתר, לאור פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן.   7/9/2010
לאחרונה קיבל בית המשפט העליון את ערעור מנהל מיסוי מקרקעין רחובות בעניין בני ויינר (ע"א 204/07) וקבע, כי העסקה בעניין ויינר במסגרתה רכש בעל שליטה זכות במקרקעין בנפרד מהחברה בשליטתו וקיבל ממנה שירותי בנייה, מקימה לבעל השליטה חבות במס רכישה כאילו רכש דירת מגורים מוגמרת מן החברה. 1/8/2010
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
תמ"א 38 מעודדת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כאקט משלים חוקקו הטבות מס, שיפורטו ברשימה זו. 8/9/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: