מס הכנסה

לאחרונה, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא "בסיס דווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר". ברשימה זו נציג את עמדתנו, לפיה, ספק אם יש לעמדות המוצגות בה אחיזה משפטית

לצפייה לחצו כאן

11/10/2012

רשימה זו תסקור את היתרונות והחסרונות של פרשנות חדשה של רשות המסים, אשר מאפשרת דילול של בעלי מניות קיימים לאחר שינוי מבנה

לצפייה לחצו כאן

24/4/2012

רשימה קצרה זו הינה, בחזקת חומר למחשבה, על מצבה של העיר ערד לעומת זו של אילת ותרומתן של הטבות המס ליצירת הבעיה ולפתרונה

לצפייה לחצו כאן

26/2/2012

ברשימה זו נסקור את הוראת השעה של רשות המסים המאפשרת עד לסוף חודש יוני 2012 לקבל חסינות פלילית והקלות מס על עבירות של אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל

לצפייה לחצו כאן

20/11/2011

ברשימה זו נסקור טעמים חדשים המצדיקים את סיווג הסכום החייב מכוח סעיף 9(7א) לפקודה כהכנסה הונית החייבת במס ריווח הון".

לצפייה לחצו כאן

20/11/2011
ברשימה זו נראה, כי מבחן הזיקה הממשית והישירה, נותר בעיניו של בית המשפט העליון מבחן מוביל להתרת הוצאות לצרכי מס, למרות שנדמה, כי המחוקק הורה אחרת 7/4/2011
ברשימה זו נסקור את המגמה הקיימת בפסיקה לצמצום סמכותו של  מנהל רשות המסים על פי סעיף 147 לפקודה (פסק דין מרום - ע"א 976/06 ופסק דין מחלב - ע"מ 504/09) 25/11/2010
שיתוף פעולה בין צדדים לעסקה יכול לפעמים להיות הבדל בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס שאינו לגיטימי. ברשימה זו נדון בכך על רקע פסק הדין בעניין זלינגר (ע"מ 1023/04),אשר ניתן לאחרונה.  10/11/2010
הקמת חברה בהתאם לסעיף 104א לפקודה ופירוקה בתום מועד החסימה כ"עסקה מלאכותית" לאור פס"ד מאיר אליהו – ביקורת 4/8/2010
שינוי מודל עסקי בחברות טכנולוגיה עלול להתגלות כמלכודת מס. נייר עמדה של רשות המסים שפורסם לאחרונה מפרט את עמדת רשות המסים בסוגיה.  4/8/2010
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
פקודת מס הכנסה שותקת ככלל ביחס לשאלות הקשורות במוניטין, כגון מהם מוניטין לצורכי מס, כיצד ניתן להוכיח את מכירתם ומהי הדרך לחשב את רווח ההון שנצמח ממכירתם. סוגיות אלו ואחרות נדונו בבתי המשפט. 1/8/2010
רקע: עובדה ידועה, כי המונחים "דיבידנד" ו"רכישה עצמית" אינם מוגדרים בפקודה.ברשימה זו ננסה לצקת תוכן במונחים אלו לצרכי מס. 20/7/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: