מצגות מס

המצגת סוקרת הליכי השגה וניהול עררים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963. במצגת מפורטים ומובאים טיפים ודוגמאות מהפרקטיקה לגבי שלב המנהלי, לרבות שומה עצמית, השגה, סעיף 85 לחוק וסעיף 107 לחוק ולגבי שלב המשפטי. המצגת דנה גם בחשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי לאור פס"ד ליבוביץ, פס"ד רובומטיקס ופס"ד ויינברג.

לצפייה לחצו כאן

29/9/2016

המצגת דנה בסוגיות שונות במיסוי עסקאות באינטרנט וסוקרת השלכות פרויקט ה- BEPS על המיסוי הישראלי, ובין היתר, חוזר 4/2016 ותזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"ו-2016. המצגת סוקרת מושגי יסוד במיסוי בינלאומי – שליטה וניהול ומוסד קבע, כלים מוצעים להסדרת המיסוי באינטרנט. כמו כן, במצגת מובאות דוגמאות מרחבי העולם במיסוי עסקאות באינטרנט.

לצפייה לחצו כאן

4/7/2016

המצגת עוסקת בהיבטי מס של פסילת ספרים בסעיפים 130 ו-145ב לפקודה ומתייחסת לנפקות פסילת הספרים, לרבות שינוי בנטל ההצדקה והראיה, הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב' ויחסי הגומלין בין פסילה בפקודה לבין פסילה בחוק מע"מ.

לצפייה לחצו כאן

4/7/2016

המצגת דנה בסוגיות שונות בחוק מיסוי מקרקעין לרבות מס רכישה ומס שבח על דירות מגורים (כולל תיקון 85 לחוק), מתנות לקרובים, חוק יחסי ממון וחזקת התא המשפחתי, חלוקת עזבון, עסקאות קומבינציה ותמ"א 38/2, מס שבח מופחת במכירת קרקע לבניית דירות, מס רכישה כתוצאה מרישום עסקאות ישנות ועוד.

לצפייה לחצו כאן

12/4/2016

המצגת עוסקת בהיבטי מס בפעילות של תושבי חוץ בישראל, לרבות יצירת מוסד קבע, הטבות מס למשקיעים פיננסים בבורסה, מומחים זרים, עיתונאים וספורטאים תושבי חוץ, הטבות לפי חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין של תושבי חוץ, חובת מינוי נציג ועוד.

לצפייה לחצו כאן

12/4/2016

המצגת דנה בהיבטי חוק מע"מ בפעילות מלכרים ועמותות לרבות האבחנה בין מלכ"ר לעוסק, עסקאות אקראי במקרקעין, חשבונית עצמית, יבוא טובין ועוד.

לצפייה לחצו כאן

6/3/2016

המצגת עוסקת בדגשים לעזיבת ישראל לצרכי מס, שאלת הניתוק, ניתוח פסיקה עכשווית, התנהלות נכונה מול רשות המסים, טיפים פרקטיים, דוגמאות לעזיבה לארצות הברית ולאנגליה ועוד.

לצפייה לחצו כאן

6/3/2016

המצגת עוסקת בהיבטי מס שונים בקשר עם בעלי שליטה בחברות, ובכלל זה - הגדרת בעל שליטה, ניכוי במקור, שיעורי המס החלים על בעל מניות מהותי, חובות דיווח, רכישה עצמית מבעל שליטה ועוד.

לצפייה לחצו כאן

1/12/2015

המצגת עוסקת במגמות החדשות למיסוי פעילות באינטרנט על רקע פרויקט ה- BEPS ולאור טיוטת רשות המסים, שפורסמה לאחרונה בסוגיה.

לצפייה לחצו כאן

20/7/2015

המצגת עוסקת בחשיבות הסכם ממון לצרכי מס והיבטי מס של הליכי גירושין.

לצפייה לחצו כאן

4/6/2015

המצגת עוסקת בהיבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין, אשר מאפיינים את פעילות המגזר השלישי ומהווה מצגת חובה לכל העוסק בתחום.

לצפייה לחצו כאן

11/3/2015

המצגת דנה בהשלכות מס רלוונטיות בישראל וארצות הברית במהלך המגורים בארצות הברית ובעת השיבה לישראל. המצגת שימשה את עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במהלך הרצאה שנערכה בסאניוויל קליפורניה ביום 12.11.14

להורדת המצגת לחצו כאן

12/12/2014

המצגת עוסקת בהתנהלות מול רשויות המס והביטוח הלאומי בעת רילוקיישן, תוך מתן דגש לשנים הראשונות של עזיבת ישראל. המצגת שימשה את עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במהלך הרצאה שנערכה בפאלו אלטו קליפורניה ביום 11.11.14

להורדת המצגת לחצו כאן

12/12/2014

המצגת סוקרת את היבטי המס הכרוכים במתן אופציה במקרקעין, לרבות מתן אופציה ייחודית לפי סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין

להורדת המצגת לחצו כאן

18/6/2014

המצגת סוקרת את היבטי המס האופייניים להשקעות נדל"ן של ישראלים מחוץ לישראל, לרבות היבטי מס ישראלים, אמנות מס והיבטי מס זרים, תוך שימוש בדוגמאות פרקטיות, המבוססות על הניסיון הרב שנצבר במשרד בתחום

להורדת המצגת לחצו כאן

9/5/2014

המצגת סוקרת, בין היתר, את ההסדרים הקיימים ביחס למיסוי קרנות הון סיכון וקרנות גידור.

להורדת המצגת לחצו כאן

19/3/2014

המצגת עוסקת בחשיבות הליך ההשגה המנהלי להמשך ההליך המשפטי במסגרת ערעור מסים, בסוגיות בגילוי מסמכים, פסילת ספרים ושיתוף הפעולה הנחוץ בין המייצג בשלב המנהלי לעורך הדין בשלב המשפטי, הכול על בסיס הניסיון הרב שנצבר במשרד בסוגיות אלו

להורדת המצגת לחצו כאן

3/2/2014

המצגת סוקרת את הפסיקה החדשה בעניין שירות הניתן לתושב חוץ ודנה במתח הקיים בין הוראות סעיף 30(א)(5) והוראות סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ

להורדת המצגת לחצו כאן

24/1/2014

המצגת סוקרת אפשרויות שונות להפחית את נטל המס בעת פרישה ובעיקר מתמקדת בתשלומים בגין אי תחרות, לאור פסיקה תקדימית שניתנה בסוגיה

להורדת המצגת לחצו כאן

20/10/2013

מצגת בעניין מיסוי דירות מגורים לאחר תיקון 76 - טיפים, פרשנות, פרקטיקה ועמדת רשות המסים בהוראת פרשנות 5/2013

להורדת המצגת לחצו כאן

3/9/2013
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: