תושב חוזר ותיק ,פעילות מעורבת ומוסד קבע:
רכישת דירה לצורך הריסה – האם תחשב כקרקע או דירה?
פטור ממע"מ לפי סעיף 31(4) לחוק:
פטור ממס שבח ליורש תושב חוץ:
מס הגירה – סעיף 100א:
מנגוני שימור HOLD BACK:
מיסוי תקבולים בגין אי- תחרות:
מיהו תושב חוץ לצורך חבות במע"מ אפס?
מבחן השליטה והניהול:
ייבוא שירותים – החבות במע"מ:
חשיפה לחבות במס הכנסה ומע"מ בגין מימוש מהיר של דירות מגורים:
חזקת דירה יחידה – ירושה לעומת מתנה:
חשיבותו של קיום פרוטוקול בהליך השומתי:
חובת ניכוי מס במקור בתשלומים לתושב חוץ מחוץ לישראל:
התיישנות שומות:
הטבות המס בתמ"א 38:
דגשים בניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה לאור תיקון 223 לפקודה:
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: