top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

החזר מענק קורונה

לייעוץ בנושא מענק קורונההחזרת מענקי קורונה. חייגו 050-7620239
או מלאו את הטופס הבא:

ההודעה נשלחה. תודה.

מענקי קורונה - הגשת השגות ועררים

 • טרם הגשתם השגה על מענקי הוצאות קבועות עקב וירוס הקורונה ומצאתם שהיה עליכם להגיש ? 

 • הגשתם השגה ולא נתקבלה תשובה של רשות המסים?

 • הגשתם השגה והיא נדחתה ואתם עומדים לקראת הגשת ערר? 

 • נדרשתם להחזיר מענק קורונה בגין הוצאות קבועות או מענק סיוע לעצמאי/ שכיר בעל שליטה ("הפעימה השנייה")?


חברות ועסקים רבים נדרשו לאחרונה להחזיר את מענקי הקורונה בגין הוצאות קבועות, אשר קבלו בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק (חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020).

אף על פי שהנוסחה ה"מסורבלת" בחוק הייתה אמורה להבטיח קבלת פיצוי, בפועל החוק והחלטות ועדות הערר מאפשרים לפקידי רשות המסים שיקול דעת רחב באשר לאופן חישוב המענק ועצם הזכאות למענק ובפועל מענקי קורונה רבים נשללו. 

גם אם הינכם זכאים למענק קורונה לאור הירידה במחזור, יבחנו פקידי רשות המיסים שלל של נושאים נוספים, כגון:

 • האם הירידה במחזור אכן נגרמה במישרין עקב וירוס הקורונה או שמא בגלל סיבה אחרת שאינה מקנה זכאות למענק?

 • מהו סכום ההוצאות הקבועות בגינן החברה זכאית למענקי קורונה?

 • האם יש להתייחס למחזור כמדווח לצרכי מע"מ או אולי לחשב מחזור אחר שמתבסס על ממוצעים שונים מאשר החוק קובע?

 • האם הירידה במחזור מקורה בעסקאות עם צדדים קשורים?

 • האם מדובר בעסק בעל פעילות ממושכת שחל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה? 

בנושאים אלו ועוד פקידי רשות המסים אינם מאשרים ככלל את מענק הקורונה לו אתם זכאים!


על מנת להצליח במאבק זה חשוב להכיר היטב את החלטות ועדות הערר בעניין הקורונה ויש לפעול להגשת ההשגות והעררים, תוך ביסוס העובדות והטענות המשפטיות באופן מיטבי על מנת להגדיל את סיכוי קבלת המענק בסופו של יום.


לכן, אנו מציעים לכם:

 • בדיקה פרטנית של כול מענק קורונה אשר נשלל על ידי רשות המסים על מנת לבחון את האפשרות להגיש בגינו השגה או ערר.

 • ליווי ויעוץ משלב ההשגה דרך ערר ועד ייצוג בבית משפט מחוזי, ככל הנדרש.
   

משרדנו צבר ניסיון רב בשנה האחרונה והצלחה בליווי משפטי ומיסויי של השגות ועררים בתחום. נשמח לסייע.

bottom of page