ביטול עסקה

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע שאם נתבטלה מכירה של זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, יוחזרו המיסים ששולמו בעסקה. בפסיקה נקבע כי לעתים ביטול עסקה הוא למעשה מכירה חוזרת של הזכות, והדבר תלוי בשאלה עד כמה העסקה המקורית קיבלה תוקף בחיי המעשה. ככל שעבר זמן רב יותר מהעסקה המקורית, וככל שנעשו פעולות רבות יותר בהסתמך על העסקה המקורית, רבים הסיכויים שיראו את ביטול העסקה כמכירה חוזרת.
פרסומי המשרד:
סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין כבבואה לאי וודאות היוצרת באחריתה עסקאות רוויות מס 12.07.2012
סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין ופרשנות בית המשפט העליון מערימים קושי רב על צדדים המבקשים לבטל עסקה במקרקעין. בכך תעסוק רשימה זו.