פסילת פנקסים וקנסות מנהליים בחוק מע"מ

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

סילת פנקסים וקנסות מנהליים בחוק מע"מ
פרסומי המשרד:
מגמות חדשות בפסילת ספרים לצרכי חוק מע"מ 21.12.2010
ברשימה זו נסקור ונבקר את המגמה הקיימת אצל רשות המסים ובית המשפט המחוזי לפסול ספרים לצרכי מע"מ על בסיס סעיף 95 לחוק מע"מ שעוסק בהטלת קנס מנהלי ותו לא.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים