פסילת פנקסים וקנסות מנהליים בחוק מע"מ

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

סילת פנקסים וקנסות מנהליים בחוק מע"מ
פרסומי המשרד:
מגמות חדשות בפסילת ספרים לצרכי חוק מע"מ 21.12.2010
ברשימה זו נסקור ונבקר את המגמה הקיימת אצל רשות המסים ובית המשפט המחוזי לפסול ספרים לצרכי מע"מ על בסיס סעיף 95 לחוק מע"מ שעוסק בהטלת קנס מנהלי ותו לא.