היטל מעסיקים ומיסוי מבקשי מקלט

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

היטל מעסיקים ומיסוי מבקשי מקלט
פרסומי המשרד:
חובת המעסיק לשלם היטל מעסיקים בגין העסקת פליטים/מבקשי מקלט – חובה בדין או חובה שלא כדין? 18.03.2014
ברשימה זו נביע עמדתנו לפיה במקרים מסוימים מעסיקים אינם חייבים לשאת בתשלום היטל מעסיקים בגין העסקתם של פליטים ו/או מבקשי מקלט בישראל.