מיסוי פינוי בינוי

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

עסקת פינוי בינוי גם היא מעין עסקת קומבינציה, אך בניגוד לעסקת תמ"א 38, בה נמכר חלק מהזכויות במקרקעין של הבעלים, בעסקת פינוי בינוי מוכר הבעלים את כל זכויותיו. המכירה תהיה פטורה ממס אם כנגד הזכות הנמכרת מקבל הבעלים דירת מגורים חלופית אחת, וכן תמורה כספית, אשר לא עלו על התקרות הבאות: 150% משווי יחידת המגורים הנמכרת ללא זכויות בניה נוספות; שווי דירת מגורים במתחם ששטחה 120 מ"ר; שווי דירת מגורים במתחם, ששטחה 150% משטח הדירה הנמכרת, אך לא יותר מ- 200 מ"ר. על תמורה העולה על התקרות הנ"ל יחולו שיעורי מס "רגילים".

בנוסף, חוק מיסוי מקרקעין קובע דחייה של "יום המכירה" של הזכויות במקרקעין ליזם בעסקת פינוי בינוי, עד למועד בו היזם החל לספק את שירותי הבניה. בדומה לתמ"א 38, גם כאן נשאלת השאלה האם היזם בכלל מחזיק בזכות במקרקעין בטרם הגיע יום המכירה.

חוק מע"מ מעניק הטבה בדמות מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבניה שמעניק היזם בעסקאות תמ"א 38, כל עוד אינם חורגים מהתקרות והתנאים המצוינים בחוק מיסוי מקרקעין.
פרסומי המשרד:
  • מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ סקירת הוראות החוק והתקנות 23.09.2019
    המצגת סוקרת את הגדרות, תקנות וסעיפי חוק המע"מ, תוך הדגשת ההבדל בין מס עסקאות למס תשומות. המצגת עוסקת בפטור ממע"מ, לרבות סעיף 31 לחוק. בנוסף, המצגת מפרטת אודות מע"מ בשיעור אפס והשירותים החוסים תחתיו- מתן שירות לתושב חוץ, מתן שירות בחו"ל, מתן שירות לתייר, פינוי בינוי ותמ"א 38.


     

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים