אופציות לעובדים

רשימה זו עוסקת בתנאים לפיהם יישמר הסיווג ההוני במנגנוני שימור מסוג "Reverse Vesting" ו-"Holdback" הנפוצים בענף ההייטק, לאור חוזר 5/2017 שפורסם לאחרונה על ידי רשות המיסים.

לצפייה לחצו כאן

13/7/2017

ברשימה זו נסקור את ההשלכות התקדימיות של פסק הדין בעניין גד קרן (ע"מ 1191-09), אשר מאפשר לנותני שירותים, בנסיבות מסוימות, המקבלים אופציות ממקבל השירותים, לצאת מתחולת סעיף 3(ט) לפקודה וליהנות מדחיית אירוע המס ומשיעור מס הוני, חלף חבות במס שולי ובדמי ביטוח לאומי.

לצפייה לחצו כאן

21/8/2015

ברשימה זו נסקור מיהו בעל שליטה לצרכי סעיף 102 לפקודה על רקע פסק דין קיפל (ע"מ 52821-01-12) והחלטת מיסוי של רשות המיסים אשר פורסמה לאחרונה

לצפייה לחצו כאן

5/11/2014

ברשימה זו נבחן אפשרויות שונות לחיוב במס שולי (עד 50%) בגין קבלת אופציות לעובדים ו/או מימושן למניות על רקע שלושה פסקי דין והחלטת מיסוי שפורסמו לאחרונה

לצפייה לחצו כאן

6/2/2013

רשימה זו תעסוק בהיבטי מס הכרוכים במנגנון רוורס וסטינג (Reverse Vesting) המוטל על מניותיו של יזם ותציע דרכים להתמודד עם חשיפות מס אפשריות

לצפייה לחצו כאן

22/6/2012
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
ברשימה זו נדון בשאלות הקשורות במחיר המימוש ובהגדלת מספר המניות השמורות תחת תוכנית האופציות 6/9/2010
ברשימה זו נדון בשאלות הקשורות במיסוי אופציות אשר הובשלו מחוץ לישראל ומומשו בישראל 6/9/2010
סעיף 102 לפקודה מקנה הטבות מס בקשר עם הקצאת אופציות/מניות לעובדים. על מנת להיות זכאים להטבות אלו יש לעמוד בהוראות הטכניות המפורטיות בסעיף 102 לפקודה ואשר בחלקן יפורטו ברשימה זו. 6/9/2010

ברשימה זו נסקור מושגי יסוד והטבות מס הקשורים להקצאת אופציות לעובדים תוך איזכור עמדתה של רשות המסים לגבי חלק מן הטבות המס.

6/9/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: