top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מס הכנסה

מס הכנסה

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

נושאים במס הכנסה:
פרסומי המשרד:
 • הפרקטיקה בניכור הכנסת שכירות מנכס - במה מדובר, מתי ובאילו תנאים אפשרי? 10.12.2023
  בעל נכס מניב אשר בוחר להעביר את זכותו ליהנות מפירות הנכס לצד ג' – מה יהיו השלכות המיסוי של המהלך? האם יחד עם הזכות לקבלת הכנסות מהנכס מועברת גם חבות המס? במסגרת רשומון זה נסקור סוגיה משפטית זו תוך בחינת סעיף 84 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שכותרתו "הסבה ניתנת לביטול". עוד נראה, כיצד מתפרשת הסוגיה בראי הפסיקה דרך פסקי דין שונים ונסקור את המסקנות וההמלצות השונות העולות מהם.
   

 • סוגיות פרקטיות בניכוי הוצאות לצרכי מס 22.08.2023
  המצגת מהווה מורה נבוכים לניכוי הוצאה בייצור הכנסה הן ברמה התאורטית עקרונית של מבחן האינצידנטליות, מבחן הסיכון, ומבחן השמירה על הקיים והן ברמה הפרקטית תוך פירוט הוראות הפקודה והפסיקה הרלוונטית בשלל רחב של ניכוי הוצאות דוגמת הוצאות מימון, הוצאות פרסום, הוצאות משפטיות ועוד.
   

 • מורה נבוכים לחוק ההתייעלות הכלכלית התשפ"ג - 2023 – פרק המיסים 05.06.2023
  המצגת מפרטת ומסבירה לגבי התיקונים החשובים שנעשו לאחרונה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, שנכנס לתוקף ביום 1 ביוני 2023, בפקודת מס הכנסה (ניכוי דמי שכירות, בעל עסק זעיר), חוק מיסוי מקרקעין ובפרט התחדשות עירונית ובחוק מע"מ (הקצאת מספרי חשבוניות).
   

 • חוק ההסדרים, דוח הועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי והערכות סוף שנת מס 2021 - 13.12.2021
  המצגת סוקרת את המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי בסוגית התושבות, סעיף 100א וחובות דיווח על החזקה בחברות תושבות חוץ, את חוק ההסדרים ובעיקר את "המסלול החדש" בחוק לעידוד השקעות הון ביחס לבניינים ב"השכרה מוסדית"  ואת הטבות המס בתזכיר החקיקה שתחליף את "חוק האנג'לים" ומטרתה לעודד את תעשיית ההייטק בישראל. בחלקה השני המצגת דנה בסוגיות פרקטיות ורלוונטיות לסוף שנת המס ובהן – הגשת השגות על דרישות להחזר מענקי קורנה, מיסוי מטבעות דיגיטליים, רכישה עצמית של מניות לאור פסק הדין סיידה (ע"מ 38924-02-19), משיכות מחברה, חברת ארנק, עמדות חייבות בדיווח, דיווח על החזקה בחברות תושבות חוץ ועוד.

   

 • פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה למיסוי היחיד - 16.11.2021
  המצגת סוקרת היבטים פרקטיים שונים בתחום מיסוי היחיד ובהם הוראות פריסת המס המהותיות של סעיף 8(ג) לפקודה (ע"א 8958/07), מיסוי בני זוג ונכסים משותפים, הוראות סעיף 120 לפקודה ואי הורשת הפסדים (ע"א 1579/20), תושבות המס של יחיד וחובת הגשת טופס 1348 ומיסוי הגרלות, הימורים ופרסים על רקע זכיית הספורטאים במדליות באולימפיאדה האחרונה.

   

 • מיסוי השכרת נכסי מקרקעין בארץ ובחו"ל - 16.11.2021
  המצגת עוסקת במגוון היבטי מס הקשורים להשכרת נכסי מקרקעין בישראל, לרבות מסלולי המיסוי על השכרת דירת מגורים, מיסוי דירות Airbnb ורישום דירות על ילדים (עמ"ה 27431-04-17), קיומו של עסק להשכרת מגורים בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין לשם ובירן וטיוטת חוזר רשות המיסים, הטבות המס מכוח החוק לעידוד הון ביחס לבניינים להשכרה, פטור ממע"מ על השכרה למגורים. בחלקה השני של המצגת נסקרים היבטי המס של הכנסות שכירות מחוץ לישראל מסלולי המס השונים, החשיפה לפעילות עסקית,  הוראות אמנת המודל של ה- OECD לעניין הכנסות משכירות והחריג בהוראות אמנות המס ישראל-צרפת וישראל-יוון ודגשים לעניין מיסוי הכנסות שכירות בארצות הברית.

   

 • סוגיות פרקטיות בניכוי הוצאות לצרכי מס הכנסה - 24.08.2021
  המצגת סוקרת עקרונות בסיס בניכוי הוצאות לצרכי מס ומציגה לאורם סוגיות פרקטיות בניכוי הוצאות לרבות תקנות ניכוי הוצאות מסוימות, חובות אבודים/חובות רעים, שמירה על רמה מקצועית וכו', תוך אזכור פסיקת בתי המשפט הרלוונטית והוראות החב"ק.

   

 • פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי ההתאגדות והפרקטיקה - 28.06.2021
  המצגת דנה בשיקולים שונים לפתיחת עסק ומציגה את מגוון האפשרויות אשר עומדות בפני בעל העסק החל מעוסק פטור, עוסק מורשה, המשך בחברות וחברות ארנק וכלה בגופים שקופים  - חברות משפחתיות, חברות בית ושותפויות, תוך דגש על מאפייני המס הרלוונטיים לכל חלופה וחלופה.

   

 • היבטים פרקטיים במס הכנסה וריווח הון 21.03.2021
  המצגת עוסקת בשורה של היבטים פרקטיים בסוגיות של מס הכנסה, מס ריווח הון ומס שבח, לרבות, היבטי מס של פירוק תאגיד, פריסת מס ריווח הון ומס שבח ושחלוף נכסים לצרכי סעיף 96 לפקודה, מיסוי תקבולים בגין מכירת מוניטין ומיסוי מענקים לעובדים.

   

 • כנס הערכות לסוף שנת המס 2020  21.12.2020
  המצגת סוקרת את היבטי המס הרלוונטיים לסוף שנת המס 2020 הן בכל הקשור למשבר הקורונה - חובות רעים, מחילת חוב, ניכוי הוצאות עבודה מהבית וסוגיות הקשורות לשהייה כפויה בישראל בשל הקורונה והן בנושאים שוטפים וביניהם - מיסוי מטבעות דיגיטליים, רכישה עצמית של מניות, משיכות מחברה, חובות דיווח על תאגידים זרים, החזקה בחברות שקופות ועוד.

   

 • היבטי מס רלוונטיים בעקבות משבר וירוס הקורונה 25.03.2020
  מצגת עדכנית שהועברה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת וובינר שנערך השבוע בעניין השלכות המס בעקבות משבר הקורונה וכוללת סקירת הודעות רשות המסים, סוגיות מעבודה מהבית, קיזוז הפסדים, מחילות חוב וחובות רעים, חברות ארנק, החוק לעידוד השקעות הון וסוגיות במיסוי תושבות של יחיד. מצגת חשובה ורלוונטית לכל העוסקים בתחום. נדאג מצידנו שהמצגת תעודכן לכל אורך המשבר.

   

 • זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה 19.11.2019
  מצגת שהעביר עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת יום עיון בנושא זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים שערך מכון ההשתלמויות איילת אור. המצגת עוסקת בזיכוי מס זר לחברות, ליחידים וכן בעודף זיכוי מס. בנוסף, המצגת סוקרת את כללי ההמרה לשקלים חדשים, עמדות חייבות בדיווח, אמנת המס עם אוסטרליה ואמנת המודל של הOECD. המצגת כוללת התייחסות פרקטית לנושאים אלו, הלכה למעשה.

   

 • מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות 23.10.2019
  המצגת עוסקת בעיקרים במיסוי שותפויות, אגודות שיתופיות, אגודות שיתופיות חקלאיות (אגש"ח) ובמיסוי קיבוצים לאחר תיקון 236 לפקודה לרבות לעניין קיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש.

   

 • מיסוי קרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות ותאגידים מיוחדים 17.07.2019
  המצגת הועברה במסגרת יום עיון בנושא מיסוי קרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות ותאגידים מיוחדים שערך מכון ההשתלמויות איילת אור. המצגת סוקרת את היבטי המס של קרן הון, לרבות מיסוי שותפויות וחוזרי מס ההכנסה הרלוונטיים. בנוסף, המצגת עוסקת בקרנות השקעות פרטיות (פרייבט אקוויטי), משווה בין קרנות אלו לבין קרנות הון סיכון ומתייחסת לשיעור המס החל על הכנסות מריבית ומדיבידנד. המצגת מפרטת אודות קרן גידור חייבת, קרן גידור פטורה וחוק המע"מ, וכן, דנה בקרנות נאמנות, השקעות בLLC וגופים שקופים נוספים מחוץ לישראל, תוך שימת דגש על סוגיית כפל המס.

   

 • איגודי מקרקעין וחברות בית 17.07.2019
  המצגת ליוותה את הרצאתו של עו"ד שי ארז בנושא איגודי מקרקעין וחברות בית. ההרצאה כללה ניתוח של הגדרת "איגוד מקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין וההיסטוריה שלה; היבטי המס של פעולה באיגוד מקרקעין; התנאים לקיומה של "חברת בית" בפקודת מס הכנסה והיבטי המס של היותה חברה שקופה. כמו כן כללה ההרצאה התייחסות לחפיפה שבין שני הסדרי המס הללו, אשר היא קיימת אך בהחלט אינה מלאה.

   

 • סעיפים 3(ט), 3(י), 3(ט1) לפקודת מס הכנסה 07.11.2018
  המצגת עוסקת ומפרטת בעניין מיסוי הכנסות רעיוניות, משיכת כספי החברה ע"י בעל מניות מהותי, שימוש בנכסי החברה ע"י בעל מניות מהותי ויישום הוראת השעה ביחס להעברת דירה בבעלות חברה לבעל המניות המהותי, אשר מסתיימת בסוף חודש דצמבר 2018.

   

 • מספר הרהורים באשר להתנהלות רשות המיסים בהתמודדותה עם תופעת החשבניות הזרות 26.08.2018
  רשומון זה יבחן את השאלה האם רשות המיסים, בניסיונה להתמודד עם תופעת החשבוניות "הזרות", מתפקדת כראוי וכמצופה מ-"נאמן כלפי הציבור".
   

 • סוגיות מס אקטואליות ברוח חג הפסח וארבעת הבנים בהגדה 10.04.2017
  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה "אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. ברשימה זו נסקור ברוח הבנים ארבע סוגיות מס אקטואליות: "החכם" ידון בהחלטת בית המשפט המחוזי בעניין מיקוד תקשורת; "הרשע" יסקור את החלטתו של בית המשפט העליון בעניין היטל מעסיקים וזכאות לנקודות זכות למבקשי מקלט; "התם" יתהה, מדוע תיקון 73 לחוק עידוד טרם נכנס לתוקף "ושאינו יודע לשאול" – ידון בנוהג הבעייתי והנפסד הקיים ברשות המסים לפרסם שמות חשודים בעבירות מס עוד בשלב החקירה.
   

 • פסילת ספרים בפקודת מס הכנסה וחוק מע"מ 04.07.2016
  המצגת עוסקת בהיבטי מס של פסילת ספרים בסעיפים 130 ו-145ב לפקודה ומתייחסת לנפקות פסילת הספרים, לרבות שינוי בנטל ההצדקה והראיה, הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב' ויחסי הגומלין בין פסילה בפקודה לבין פסילה בחוק מע"מ.
   

 • מורה נבוכים בעניין הטבות מס הכנסה בגין נכס נפט – מבעלי רישיונות וחזקות להפקת הנפט, ועד לבעלי יחידות בשותפויות נפט נסחרות 20.01.2015
  ברשימה זו נדון בניכויים הייחודיים שמוענקים הן לעוסקים בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז, והן למשקיעים ביחידות השתתפות בשותפויות נפט הנסחרות בבורסה.
   

 • היבטי מס הכנסה הכרוכים בהליך הגירושין לאור החלטת מיסוי התקדימית של רשות המיסים 18.06.2014
  ברשימה זה נדון בבעייתיות הקיימת בפקודת מס הכנסה בקשר להעברת נכסים אגב גירושין בין בני הזוג ונסקור את החלטת מיסוי 7681/14 אשר יוצרת תקדים בסוגיה ומנסה ליצור וודאות ולפתור בעיה זו.
   

 • הרהורים בעקבות פסק דין בעניין תופאפ תעשיות : מיסוי של פיצוי המשולם בגין נזק לרכוש 08.05.2014
  ברשימה זו נסקור את החלופות השונות למיסוי פיצויים, המשולמים בגין נזק רכושי בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תופאפ תעשיות (ע"א 3721/12). רשימה חשובה לציבור המבטחים, המבוטחים ולסוכני הביטוח.
   

 • חובת המעסיק לשלם היטל מעסיקים בגין העסקת פליטים/מבקשי מקלט – חובה בדין או חובה שלא כדין? 18.03.2014
  ברשימה זו נביע עמדתנו לפיה במקרים מסוימים מעסיקים אינם חייבים לשאת בתשלום היטל מעסיקים בגין העסקתם של פליטים ו/או מבקשי מקלט בישראל.
   

 • הפסד הון הנובע ממחילת הלוואות בעלים – מרוץ מכשולים שאינו נגמר 06.12.2012
  לאחרונה ניתנו שלושה פסקי דין, אשר שופכים, כל אחד בדרכו, אור חדש על היבטי המס של מחילת החוב, מהיבט ההכרה בהפסד ההון לצרכי מס של הצד המוחל. כפי שנראה מדובר במשימה שאינה פשוטה כלל ועיקר.
   

 • דיווח על בסיס מזומן - האומנם משימה בלתי אפשרית לאור הוראת ביצוע 8/2012? 09.08.2012
  לאחרונה, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא "בסיס דווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר". ברשימה זו נציג את עמדתנו, לפיה, ספק אם יש לעמדות המוצגות בה אחיזה משפטית.
   

 • פסק דין עיריית מעלה אדומים – גושפנקה נוספת לניכוי הוצאות החזקת רכב בהתאם למצב בפועל ולא על פי הוראות התקנות 08.07.2011
   

 • גם בתכנון מס צריך שניים לטנגו 24.10.2010
  שיתוף פעולה בין צדדים לעסקה יכול לפעמים להיות הבדל בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס שאינו לגיטימי. ברשימה זו נדון בכך על רקע פסק הדין בעניין זלינגר (ע"מ 1023/04), אשר ניתן לאחרונה.

   

bottom of page