לייעוץ בתחום גילוי מרצון וציות, צור קשר:

גילוי מרצון וציות

גילוי מרצון
פרסומי המשרד:
 • מזכר מס: דרישה לגילוי והמצאה של חוות דעת ומידע נוסף על ידי פקיד שומה 08.11.2020
  כחלק מחומר הרקע לדיון שומות, החלו מפקחי מס הכנסה לדרוש מרואי חשבון המייצגים ליתן להם גילוי על כל חוות הדעת בנושאי מיסוי שהנישום קיבל, הן בשנות המס שבדיון והן, לעיתים, אף בשנים קודמות לשנות המס הנ"ל וכן, לדרוש מידע דומה לגבי צדדים קשורים לנישום. הדרישה מגיעה כדרישת רקע כללית, עוד בטרם הדיון, או במהלכו, וללא כל התייחסות לסוגיה מסוימת ו/או לדיון נקודתי בסוגיה מסוימת. לבקשת לשכת רואי חשבון, משרדנו הכין עבור הלשכה מזכר מס ובו קבע כי הדרישות הנ"ל, מנוגדות ככלל להוראות הפקודה ולתכלית תיקון 215. על כך בהרחבה במזכר המס.
   
 • חוות דעת, עמדות ופעולות החייבות בדיווח 21.11.2017
  המצגת דנה בחובות הדיווח שנוספו במסגרת תיקון 215 לפקודה ותיקונים נוספים בחוקי מס אחרים - "דיווח בגין חוות דעת" (סעיף 131ד לפקודה) ו-"עמדה חייבת בדיווח" (סעיף 131ה לפקודה). חובות אלו מצטרפות לפעולות חייבות דיווח ומהוות מארג דיווחי שחשוב להכירו לפני תום שנת המס.
   

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים