top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי רילוקיישן

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי רילוקיישין
פרסומי המשרד:
 • הרפורמה במיסוי בינלאומי ודגשים לניתוק תושבות בגל העזיבה של 2023  07.06.2023
  עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו השתתף במושב המיסוי הבינלאומי בכנס רואי החשבון באילת לשנת 2023 והרצה בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי, מיסוי רילוקיישן ועזיבת ישראל. במצגת אשר הוצגה במושב ניתן למצוא דגשים פרקטיים לעניין עזיבת ישראל וביניהם טבלה המרכזת את הטבות המיסוי ביעדים פופולאריים לציבור הישראלי כגון יוון, קפריסין, הולנד, פורטוגל ועוד. כמו כן, מפרטת המצגת לעניין הרפורמה הצפויה במיסוי בינלאומי וסוקרת בקצרה את השינויים הפרקטיים והרלוונטיים.
   

 • הרהורים והסברים נוספים לגבי המלצות דו"ח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, בכל הקשור לתושבות יחיד ולניתוק תושבות מישראל 16.01.2022
  בשנים האחרונות התכנסה ופעלה הועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, אשר הוקמה על ידי רשות המסים. על חברי הועדה נמנה עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, כנציג לשכת רואי חשבון. דוח הועדה מציע מהפכה של ממש בכל הקשור לניתוק תושבות מישראל ותשלום מס יציאה (סעיף 100א לפקודה). ברשומון זה נסקור את עיקרי ההמלצות של הועדה בתחום, כמו גם את השינויים והדגשים העולים מהן. נדגיש, כי מוקדם עוד לאמץ צעדים אופרטיביים לאורן של ההמלצות, ואולם, לאור ההקשחה הצפויה בהוראות סעיף 100א לפקודה, צריך להישאר עם היד על הדופק ולעקוב אחר תהליך החקיקה, ככל שיתקדם.

   

 • על הקלות הבלתי נסבלת בשינוי עמדה מצד רשות המסים בעקבות החלטת מיסוי 7701/21 בעניין שלילת הפטור לפי סעיף 49(ב)(5) לחוק מיסוי מקרקעין על יורש שהוא תושב חוץ 16.01.2022
  בחינה וביקורת על החלטת המיסוי החדשה שניתנה שלא בהסכמת הנישום, במסגרתה שללה רשות המיסים, בפרשנות חדשנית, מפתיעה ובלתי מנומקת, את זכאותו של יורש, המוכר דירת מגורים ומבקש לעשות שימוש בפטור הקבוע בסעיף 49(ב)(5) לחוק ביחס לדירת ירושה, בשל העובדה שאינו תושב ישראל ולא הוכיח שאין לו דירת מגורים במדינת תושבותו.

   

 • "סוף מעשה במחשבה תחילה" - על מלכודת המס בעזיבת ישראל לאור אי תכנון נכון של העזיבה במצב של פיצול תא משפחתי על רקע פסיקת בית המשפט בעניין בבחנוב 28.06.2021
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו דנו במסגרת הרשומון הקודם בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון זה, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה וזאת למרות שהיחיד בילה למעלה מחמש שנים את עיקר זמנו מחוץ לישראל.

   

 • עניין לדרמן כבבואה ליישום ראוי של מבחן מרכז החיים על רקע של פיצול תא משפחתי ומועד שובו של תושב חוזר ותיק לישראל 28.06.2021
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו נדון במסגרת רשומון זה בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון המס הבא, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה.

   

 • עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי 27.05.2021
  המצגת סוקרת שורה של סוגיות מס מהפרקטיקה של המשרד במיסוי בינלאומי לרבות סקירת פסיקה חדשה במיסוי עזיבת ישראל (עניין בבחנוב) ובמועד החזרה לישראל של תושב חוזר ותיק על רקע פיצול תא משפחתי (עניין לדרמן), השפעות הקורונה על המיסוי הבינלאומי, יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס לבין הטבות המס בגין רכישה ומכירה של דירת מגורים, פירוט עמדות חייבות בדיווח במיסוי בינלאומי לשנות המס 2020 ועוד.

   
 • השפעות הקורונה על מיסוי בינלאומי - תושבות יחיד חברה ומוסד קבע 19.11.2020
  עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי השתתף במושב מיסוי בינלאומי בכנס הערכות סוף שנה של לשכת רואי חשבון, במסגרתו הרצה על השלכות הקורונה במיסוי בינלאומי ביחס לשאלת ניתוק תושבות לצרכי מס, חזרה מוקדמת או כפויה לישראל והשלכותיהם על החשיפה לתשלום מס חברות בישראל של חברות זרות הקשורות לאותם יחידים אם באמצעות מבחן השליטה והניהול ואם באמצעות מוסד קבע.

   
 • השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד - על שהייה בישראל וחזרה מאולצת לישראל 25.03.2020
  למשבר נגיף הקורונה (COVID-19) השלכות מיסויות רבות הן במישור המס הישראלי והן במישור המס הבינלאומי. במסגרת רשומון זה נתייחס לשאלת התושבות לצרכי מס של יחידים אשר נאלצו לחזור לישראל לפני המועד המתוכנן בשל אובדן מקורות הכנסה מחוץ לישראל וגם לאלו ש"נתקעו" בישראל בשל וירוס הקורונה, כמו כן נבין כיצד אירועים אלו ישפיעו, אם בכלל, על תושבותם של אותם יחידים לצרכי מס ובהתאמה על חבויות המס שלהם בישראל.

   
 • הרהורים נוספים, מגמות ודגשים העולים מפסק הדין בעניין בר רפאלי 04.06.2019
  רשומון מס זה סוקר את עובדות פסק הדין בעניין בר רפאלי שניתן לאחרונה. פסק הדין מהווה המשך ישיר לשורה של פסיקות של בתי המשפט מהעת האחרונה אשר כובלים את יכולתו של היחיד לנתק את תושבותו הישראלית לצרכי מס ומחדדים את הצורך בשמירה על עקרונות ברורים על מנת לצלוח את טענת ניתוק התושבות. הרשומון דן בהשלכות פסק הדין ונותן דגשים פרקטיים לניתוק התושבות.

   
 • הרהורים נוספים וסוגיות פרקטיות בניתוק תושבות וחזרה לישראל 11.05.2018
  רשומון זה דן בתיקוני חקיקה שחלו בעת האחרונה בתחום מיסוי הרילוקיישן והתושבים החוזרים והשפעתם על אוכלוסיית העולים החדשים, התושבים החוזרים הוותיקים ואלו שמבקשים לעזוב את ישראל באופן זמני או בכלל, למטרות רילוקיישן, לימודים, הגירה ועוד. הרשומון מביא דוגמאות פרקטיות בהן נתקל משרדנו במהלך הטיפול השוטף - תושבות לצרכי מיסוי מקרקעין, ניתוק תושבות והחלופה השנייה לתושב חוץ, הדוח המפרט ועוד.

   
 • כניסה ויציאה מישראל - תכנוני מס ומלכודות מס (תושבים חוזרים, עולים חדשים ורילוקיישן) 05.02.2018
  המצגת דנה בהיבטים שונים בעת כניסה ועזיבה מישראל, לרבות בתיקון 223 והשלכותיו על ניתוק תושבות, פיצול תא משפחתי, תשלום מס במדינה אחרת, מועד ניתוק תושבות, הגדרת תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק, מועד עלייה / חזרה לישראל, הטבות מס לאחר תיקון 168 ומגמת הכרסום מצד רשות המסים, וכן סוגיות במס רכישה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק.

   
bottom of page