top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי הייטק ואופציות לעובדים (ESOP)

לייעוץ בתחום מיסוי הייטק, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי הייטק ואופציות לעובדים ESOP
פרסומי המשרד:
  • פסק דין ג'יטקו מול פסק דין ברודקום  - מה בין עסקת מניות לבין עסקת נכסים על רקע של שינוי מודל עסקי 08.03.2020
    פרסומים מקצועיים של רשת המיסים ושני פסקי דין מהעת האחרונה (ג'יטקו וברודקום), בעלי תוצאה הפוכה, המבוססים על סעיף 85א לפקודה וקווי ההנחיה של ה- OECD, מגבשים קווים מנחים בשאלת המיסוי של "שינוי מודל עסקי", לרבות ביחס לשאלה אם הייתה העברת פעילות וקניין בלתי מוחשי בין צדדים קשורים במישור המיסוי הבינלאומי ומגבילים את שיקול דעתו של פקיד השומה במקרים מסוימים.
     

  • האם פסק דין שוחט מהווה נקודת מפנה במיסוי אופציות לעובדים? 30.07.2019
    פסק דין שוחט (ע"מ 55937-01-17) שניתן לאחרונה עוסק בעניינו של עובד בכיר אשר קיבל מניות לפי סעיף 102 לפקודה אשר הקנו לו זכות לקבלת דיבידנד בלבד, ללא יכולת להעביר מניות אלו לאחרים או להחזיקן לאחר שיסיים את עבודתו בחברה. פסק הדין מאתגר לראשונה את הגישה הנוקשה בה נוקטת רשות המסים ביחס ליישום הוראות סעיף 102 שהפכה אותה למעין מחוקק על וקובע כי יחול על המניות הנ"ל ועל הדיבידנד הנובע מהן המסלול ההוני בסעיף 102 לפקודה.


     

bottom of page