top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי עולים חדשים, תושבים חוזרים ותושבי חוץ

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

במסגרת חגיגות שנת ה-60 לישראל, בחודש ספטמבר 2008 חוקק תיקון מס' 168 לפקודת מס הכנסה. מטרת תיקון 168 הייתה לעודד עלייה לישראל ולהשיב ישראלים החיים בחו"ל, תוך הסרת חסמי מס משמעותיים. במסגרת התיקון ניתנו בין היתר הטבות מס משמעותיות לתושב ישראל לראשונה וכן לתושב חוזר ותיק.  
פרסומי המשרד:
 • עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת של רשות המסים 14.07.2022
  מאכזב אך לא מפתיע - על התנהלותה הכוחנית והכושלת של רשות המיסים בעניין ירון מאיר (ע"מ 21579-01-20). בית המשפט המחוזי באותו עניין קיבל במלואו את הערעור שהוגש על ידי המערער לא לפני שעמד על הכשלים הרבים בהתנהלות רשות המסים מול המערער שהיה תושב חוזר לצרכי מס, לרבות ביקור פתע בביתו, דרישת מסמכים בלתי סבירה, שומה מופרכת ועוד. פסק הדין שופך גם אור על תכליות הפטור לתושבים חוזרים, יכול להוות בסיס לתכנוני מס לגיטימיים ומהווה חומר למחשבה לכל אלו הקוראים לביטול הפטור מדיווח לתושב חוזר ותיק ולתושב ישראל לראשונה. 

   

 • "סוף מעשה במחשבה תחילה" - על מלכודת המס בעזיבת ישראל לאור אי תכנון נכון של העזיבה במצב של פיצול תא משפחתי על רקע פסיקת בית המשפט בעניין בבחנוב 28.06.2021
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו דנו במסגרת הרשומון הקודם בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון זה, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה וזאת למרות שהיחיד בילה למעלה מחמש שנים את עיקר זמנו מחוץ לישראל.

   

 • עניין לדרמן כבבואה ליישום ראוי של מבחן מרכז החיים על רקע של פיצול תא משפחתי ומועד שובו של תושב חוזר ותיק לישראל 28.06.2021
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו נדון במסגרת רשומון זה בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון המס הבא, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה.

   

 • הרהורים נוספים וסוגיות פרקטיות בניתוק תושבות וחזרה לישראל 11.05.2018
  רשומון זה דן בתיקוני חקיקה שחלו בעת האחרונה בתחום מיסוי הרילוקיישן והתושבים החוזרים והשפעתם על אוכלוסיית העולים החדשים, התושבים החוזרים הוותיקים ואלו שמבקשים לעזוב את ישראל באופן זמני או בכלל, למטרות רילוקיישן, לימודים, הגירה ועוד. הרשומון מביא דוגמאות פרקטיות בהן נתקל משרדנו במהלך הטיפול השוטף -  תושבות לצרכי מיסוי מקרקעין, ניתוק תושבות והחלופה השנייה לתושב חוץ, הדוח המפרט ועוד.

   
 • כניסה ויציאה מישראל - תכנוני מס ומלכודות מס (תושבים חוזרים, עולים חדשים ורילוקיישן) 05.02.2018
  המצגת דנה בהיבטים שונים בעת כניסה ועזיבה מישראל, לרבות בתיקון 223 והשלכותיו על ניתוק תושבות, פיצול תא משפחתי, תשלום מס במדינה אחרת, מועד ניתוק תושבות, הגדרת תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק, מועד עלייה / חזרה לישראל, הטבות מס לאחר תיקון 168 ומגמת הכרסום מצד רשות המסים, וכן סוגיות במס רכישה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק.

   
bottom of page