top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי בינלאומי

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

תכנון מס מיטבי להשקעות של תושבי ישראל (יחידים וחברות) מחוץ לישראל, ייצוג וליווי של תושבי חוץ בישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות של יחידים וחברות לצרכי מס, ניוד עובדים (re-location), עולים חדשים, תושבים חוזרים, מוסד קבע, אמנות מס, מיסוי נאמנויות ועוד.
פרסומי המשרד:
 • מבוא למיסוי בינלאומי ותושבות לצרכי מס 10.07.2022
  מצגת אשר הועברה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו במסגרת אקדמיית רואי החשבון של ישראל, נותנת דגשים חשובים לעניין ניתוק תושבותו של היחיד ועומדת על הקושי לניתוק תושבות של "נווד דיגיטלי". בנוסף, מפרטת המצגת בהרחבה על עניין תושבות חברה לצרכי מס הכנסה תוך עמידה על מבחן השליטה והניהול כפי שפותח בפסיקה תוך הצגת מקרים מהפרקטיקה, ובין היתר, פסקי הדין בעניין ניאגו, ינקו וייס, שי צמרות, אמנת המודל של ה- OECD, תקופת הקורונה ועוד.
   

 • עיקרי המלצות הועדה ברפורמה למיסוי בין-לאומי 16.01.2022
  בשנים האחרונות התכנסה ופעלה הועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, אשר הוקמה על ידי רשות המסים. על חברי הועדה נמנה עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי. במסגרת המצגת נציג את עיקרי ההמלצות של הועדה בנושא מיסוי תושבות היחיד ומס יציאה, זיכוי מס זר וזיכוי עקיף, חברה נשלטת זרה וחובות הדיווח המוגברות של "בעל שליטה מיוחד" וחברות זרות, המוחזקות על ידי תושבי ישראל. מדובר בהמלצות בלבד בשלב זה, אך בהחלט רצוי להישאר עם היד על הדופק ולעקוב אחר תהליך החקיקה, ככל שיתקדם. ראו דוח הועדה לרפורמה במיסוי בין–לאומי.
   

 • עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי 27.05.2021
  המצגת סוקרת שורה של סוגיות מס מהפרקטיקה של המשרד במיסוי בינלאומי לרבות סקירת פסיקה חדשה במיסוי עזיבת ישראל (עניין בבחנוב) ובמועד החזרה לישראל של תושב חוזר ותיק על רקע פיצול תא משפחתי (עניין לדרמן), השפעות הקורונה על המיסוי הבינלאומי, יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס לבין הטבות המס בגין רכישה ומכירה של דירת מגורים, פירוט עמדות חייבות בדיווח במיסוי בינלאומי לשנות המס 2020 ועוד.

   

 • השלכות משבר הקורונה על אמנות המס הבינלאומיות לאור שתיקת רשות המסים בנושא 04.04.2021
  משבר הקורונה אשר מלווה את הכלכלה העולמית כבר למעלה משנה מקים אתגרים רבים במישור המיסוי הבינלאומי. האתגר המרכזי נגרם בראש ובראשונה מעצירה כמעט מוחלטת של הטיסות הבינלאומיות לצד תקופות סגר ובידוד ממשוכות. כך יחידים אשר נתקעו במדינה אחת עלולים להפוך בעל כורחם לתושבי אותה מדינה לצרכי מס ולחוב במס גם באותה מדינה על הכנסתם הכלל עולמית. אך הדבר לא נגמר בכך. אותם יחידים עלולים להקים לחברות זרות מוסד קבע באותה מדינה, או אם מדובר בנושאי משרה בחברות זרות, טענה לניהול אפקטיבי של החברות הזרות מאותה מדינה. בסוגיות אלו ונוספות עוסקים שני פרסומים שיצאו בשנה האחרונה על ידי ארגון ה- OECD. רשות המסים "שותקת" בעניין. בכך נעסוק ברשומון זה.

   

 • היבטי מס של השקעות נדל"ן בחו"ל 21.07.2020
  השקעה בנדל"ן מחוץ לישראל מחייבת היכרות מעמיקה עם דיני המס של המדינה בה נמצא הנדל"ן (מדינת המקור), עם ההוראות הרלוונטיות בפקודת מס הכנסה ובאמנת המס הרלוונטית. מצגת זו סוקרת את היבטי המס הפרקטים הקשורים בכך בהתאם לאופי הפעילות (השקעה או יזמות), צורת הפעילות (יחיד, שותפות או חברה) ומשיכת הכספים לישראל ומתמקדת בחלקה השני במאפיינים היחודיים להשקעות נדל"ן בארצות הברית (שימוש ב- LLC, הוראות חוזר 5/2004, פסק הדין בעניין יעקב הראל ועוד).

   

 • היבטי מס רלוונטיים בעקבות משבר וירוס הקורונה 25.03.2020
  מצגת עדכנית שהועברה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת וובינר שנערך השבוע בעניין השלכות המס בעקבות משבר הקורונה וכוללת סקירת הודעות רשות המסים, סוגיות מעבודה מהבית, קיזוז הפסדים, מחילות חוב וחובות רעים, חברות ארנק, החוק לעידוד השקעות הון וסוגיות במיסוי תושבות של יחיד. מצגת חשובה ורלוונטית לכל העוסקים בתחום. נדאג מצידנו שהמצגת תעודכן לכל אורך המשבר.

   

 • בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים בארצות הברית באמצעות LLC י08.03.2020
  שינוי שנערך לאחרונה בפרשנות המוסד לביטוח לאומי, ואשר זכה לתמיכת בית הדין האזורי לעבודה בעניין נחושתן עלול להקים חיוב בדמי ביטוח לאומי לבעלי המניות בחברות משפחתיות ובחברות בית ביחס להכנסות פטורות מדמי ביטוח לאומי ליחיד, לרבות הכנסות מדמי שכירות שמקורן בחו"ל. ברשימה זו נתמקד בהשלכות השינוי בהקשר של החזקה בנדל"ן ונכסים נוספים בארצות הברית באמצעות תאגיד LLC ונציג את העמדות המנוגדות של רשות המסים מחד והמוסד לביטוח לאומי מאידך, אשר מחייבות במקרים מסוימים בחינה מחדש של מבנה ההשקעה.

   

 • סוגיות מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי 28.01.2020
  המצגת סוקרת היבטים פרקטיים במיסוי בין לאומי של יחידים, עובדי רילוקיישן, נוודים דיגיטליים, ניתוק תושבות, מועד החזרה לישראל, פעילות מעורבת, סיום תקופת ההטבות של תושב חוזר ותיק לרבות העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019, מכירה או רכישה דירת מגורים בשנת העזיבה או בשנת החזרה לישראל וכן במיסוי חברות ובכלל זה, מבחן השליטה והניהול, חברה נשלטת זרה, מוסד קבע, פעילות באמצעות LLC.

   

 • זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה 19.11.2019
  מצגת שהעביר עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת יום עיון בנושא זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים שערך מכון ההשתלמויות איילת אור. המצגת עוסקת בזיכוי מס זר לחברות, ליחידים וכן בעודף זיכוי מס. בנוסף, המצגת סוקרת את כללי ההמרה לשקלים חדשים, עמדות חייבות בדיווח, אמנת המס עם אוסטרליה ואמנת המודל של הOECD. המצגת כוללת התייחסות פרקטית לנושאים אלו, הלכה למעשה.

   

 • הערכות לתום שנת המס 2017 - מיסוי תאגידים 27.12.2017
  המצגת נותנת דגשים במיסוי תאגידים לקראת שנת 2017 וסוקרת נושאים רלבנטיים, לרבות שינוי מבנה, מיסוי תאגידים זרים בשליטת תושבי ישראל חמי"ז חנ"ז וסיווג "שליטה וניהול", קיומו של מוסד קבע במיסוי פעילות של חברות ומחירי, חובות דיווח בגין החזקה בחברה תושבת חוץ, שינוי מודל עסקי כטריגר לאירוע מס.

   

 • פעילות עסקית מחוץ לישראל - היבטי מיסוי ומלכודות מס 02.10.2017
  המצגת סוקרת דגשים מיסויים מרכזיים בפעילות עסקית מחוץ לישראל - הוראות אנטי תכנוניות בפקודה, מוסד קבע, מחירי העברה, סוגיות בזיכוי מס זר, סוגיות במע"מ ודגשים בבחירת מדינת היעד לפעילות העסקית.


   

bottom of page