top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

השגות מס וערעורי מיסים

לייעוץ בתחום השגות וערעורי מס, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ההליך המיסוי מבוסס על שני שלבים מנהליים ועל שני שלבים משפטיים. ראשיתו של השלב המנהלי בהגשת שומה עצמית על ידי הנישום. השלב הראשון מתחיל כאשר פקיד המס אינו מקבל את השומה העצמית של הנישום ומוציא לו שומה לפי מיטב השפיטה. על מנת לחלוק על קביעת פקיד המס, נדרש הנישום להגיש השגה במסגרתה הוא מנסה לשכנע בצדקת השומה העצמית. בכך מתחיל השלב השני של ההליך המנהלי. במידה שהצדדים אינם מגיעים להסכמות ביניהם בשלב זה, המחלוקת עוברת לפתחו של בית המשפט המחוזי כאשר ערעור על פסיקתו יכול להיעשות בבית המשפט העליון.
ההליכים השונים קשורים בינם לבין עצמם ולכן חשוב שתהיה יד מכוונת אשר תנהל את התיק כבר מהשלב המנהלי ותגדיל את סיכויי ההצלחה בשלב המנהלי ולאחר מכן בשלב המשפטי.   
פרסומי המשרד:
 • קנס גירעון לפי סעיף 191 לפקודה - גם התייעצת וגם התרשלת? על קביעותיו של בית המשפט העליון בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21) 15.08.2023
  סעיף 191 לפקודת מס הכנסה נועד לצמצם את הכדאיות הכלכלית בהגשת דוחות מס לא נכונים וזאת על ידי הטלת קנס בשיעורים של 15% או 30% מהגירעון שנוצר בעקבות הגשת הדוח. על מנת להימנע מהקנס הגרעון נדרש הנישום להוכיח "שלא התרשל" בעריכת דוח המס שלו. פקידי השומה עושים יותר ויותר שימוש בסעיף ומטילים קנס גרעון כרפלקס מותנה כמעט. ברשימה זו נעמוד על מגמת הפסיקה שהתחילה כבר בעניין ליכטנשטיין (ע"א 285/70) ועברה כחוט השני גם בעניין מגדניית הדר (ע"מ 22037-11-11) לפיה אין להטיל קנס גרעון ככל שמדובר בעניין אשר טרם הוכרע בפסיקה או שיש לגביו מחלוקת וגובה על ידי הנישום בחוות דעת מקצועית/ משפטית. כמו כן, נסקור את החלטת בית המשפט העליון אשר ניתנה ממש לאחרונה בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21) והמשיכה את מגמת הפסיקה, אך קבעה כי בנסיבות העניין יש הצדקה לקנס גרעון על אף קבלת חוות דעת.
   

 • קנס גירעון לפי סעיף 191 לפקודה - גם התייעצת וגם התרשלת? על קביעותיו של בית המשפט העליון בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21) 15.08.2023
  סעיף 191 לפקודת מס הכנסה נועד לצמצם את הכדאיות הכלכלית בהגשת דוחות מס לא נכונים וזאת על ידי הטלת קנס בשיעורים של 15% או 30% מהגירעון שנוצר בעקבות הגשת הדוח. על מנת להימנע מהקנס הגרעון נדרש הנישום להוכיח "שלא התרשל" בעריכת דוח המס שלו. פקידי השומה עושים יותר ויותר שימוש בסעיף ומטילים קנס גרעון כרפלקס מותנה כמעט. ברשימה זו נעמוד על מגמת הפסיקה שהתחילה כבר בעניין ליכטנשטיין (ע"א 285/70) ועברה כחוט השני גם בעניין מגדניית הדר (ע"מ 22037-11-11) לפיה אין להטיל קנס גרעון ככל שמדובר בעניין אשר טרם הוכרע בפסיקה או שיש לגביו מחלוקת וגובה על ידי הנישום בחוות דעת מקצועית/ משפטית. כמו כן, נסקור את החלטת בית המשפט העליון אשר ניתנה ממש לאחרונה בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21) והמשיכה את מגמת הפסיקה, אך קבעה כי בנסיבות העניין יש הצדקה לקנס גרעון על אף קבלת חוות דעת.
   

 • הליכי שומה השגה וערעור בפקודת מס הכנסה וחוק המע"מ 27.06.2023
  כיצד מתנהל הליך השומה? מה כולל ההליך המשפטי ומה הם שלביו? עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי הרצה בעניין הליכי שומה, השגה וערעור לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 וחוק מס ערך המוסף, התשל"ו - 1975. המצגת המצורפת סוקרת את השלבים השונים בהליך המנהלי והמשפטי לצד היבטים פרקטיים בסוגיות מקצועיות מעולם הליטיגציה, בהתנהלות מול רשות המסים ובהתוויות השונות אשר נקבעו בפסיקה.
   

 • אף פעם לא מאוחר – על הפסיקה החדשה והתקדימית ביחס לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה 27.03.2022
  לאחרונה התפרסמו שתי החלטות שיפוטיות אשר מהוות לדעתנו מהפכה של ממש בזכאות לקבלת מענקי קורונה. הראשונה ניתנה ביום 3 בינואר 2022 בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ג ביטחון (עמ"נ 27710-06-21) והשנייה ניתנה ביום 13 לפברואר 2022 בעניין אינקוגניטו מוסיקה (2002) בע"מ (ערר 1750-21). מדובר לדעתנו בפסיקה חדשנית שאמורה להפוך למורה נבוכים בטיפול של רשות המסים בבקשות לקבלת מענקים בגין קורונה ולאפשר את קבלתם במקרים בהם עד לאחרונה הם נדחו "ביד קלה" ובאופן שרירותי על ידי רשות המסים. על כך ועוד נדון ברשומון.
   

 • מענקי קורונה על הוצאות קבועות - הליכי השגה וועדות ערר 10.08.2021
  המצגת אשר הוצגה על ידי עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו בפורומים מקצועיים שונים, כחלק מימי עיון שנערכו בנושא, מפרטת לגבי הפרוצדורה בהגשת השגות ועררים על החלטות רשות המסים בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 והתקנות שמכוחו וסוקרת שורה ארוכה של החלטות ועדות ערר בנושאים שונים הקשורים לפרשנות החוק הנ"ל, לרבות זכאות לקבלת מענקים לעסקים בעלי פעילות מתמשכת שמדווחים לפי סעיף 8א לפקודה, עסקים עונתיים, ירידה בהכנסות משכירות ועוד.

   

 • הליכי השגה וניהול עררי מיסוי מקרקעין טיפים מהפרקטיקה 29.09.2016
  המצגת סוקרת הליכי השגה וניהול עררים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963. במצגת מפורטים ומובאים טיפים ודוגמאות מהפרקטיקה לגבי שלב המנהלי, לרבות שומה עצמית, השגה, סעיף 85 לחוק וסעיף 107 לחוק ולגבי שלב המשפטי. המצגת דנה גם בחשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי לאור פס"ד ליבוביץ, פס"ד רובומטיקס ופס"ד ויינברג.

   

 • חשיבות העלאת טענות בשלב ההשגה בניהול ההליך המשפטי בעקבות עניין וינברג – הערכת מצב, עדכונים וספקות 11.03.2015
  ברשימה זו נעדכן בדבר פסקי דין של בית המשפט העליון מהעת האחרונה, המחזקים את חשיבות ההשגה והטענות המועלות להמשך ההליך המשפטי לצרכי מס.

   

 • על מגבלות הכוח של רשות המסים בבואה לדרוש גילוי ועיון במסמכים בעקבות החלטת בית המשפט בעניין טמרס 20.10.2013
  ברשימה זו נבחן את החלטת ועדת הערר בעניין טמרס (ו"ע 46256-08-11), אשר הגדירה מחדש וצמצמה את גבולות הסמכות של רשות המסים לדרוש גילוי ועיון במסמכים של הנישום במסגרת ההליך המשפטי.

   

 • חשיבותה של ההשגה בהליכי ערעור בתחום המסים 04.02.2013
  ברשימה זו נראה, כי עמדת בית המשפט בעניין שרגאי (ע"מ 1222-03) ופסקי דין נוספים, מחייבת לראות בהליך ההשגה כחלק אינטגראלי מההליך המשפטי על כל המשתמע מכך.

   

 • "הפוסל במומו פוסל" – על הניסיון לפגוע בזכות הפנייה של הנישומים לערכאות משפטיות במסגרת הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה 30.10.2012
  רשימה זו תבקר את הניסיון של רשות המסים להרתיע נישומים מלפנות לערכאות משפטיות במסגרת הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה.


   

bottom of page