השגת מס וייצוג בבית משפט

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ההליך המיסוי מבוסס על שני שלבים מנהליים ועל שני שלבים משפטיים. ראשיתו של השלב המנהלי בהגשת שומה עצמית על ידי הנישום. השלב הראשון מתחיל כאשר פקיד המס אינו מקבל את השומה העצמית של הנישום ומוציא לו שומה לפי מיטב השפיטה. על מנת לחלוק על קביעת פקיד המס, נדרש הנישום להגיש השגה במסגרתה הוא מנסה לשכנע בצדקת השומה העצמית. בכך מתחיל השלב השני של ההליך המנהלי. במידה שהצדדים אינם מגיעים להסכמות ביניהם בשלב זה, המחלוקת עוברת לפתחו של בית המשפט המחוזי כאשר ערעור על פסיקתו יכול להיעשות בבית המשפט העליון.
ההליכים השונים קשורים בינם לבין עצמם  ולכן חשוב שתהיה יד מכוונת אשר תנהל את התיק כבר מהשלב המנהלי ותגדיל את סיכויי ההצלחה בשלב המנהלי ולאחר מכן בשלב המשפטי.   
פרסומי המשרד:
הליכי השגה וניהול עררי מיסוי מקרקעין טיפים מהפרקטיקה 29.09.2016
המצגת סוקרת הליכי השגה וניהול עררים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963. במצגת מפורטים ומובאים טיפים ודוגמאות מהפרקטיקה לגבי שלב המנהלי, לרבות שומה עצמית, השגה, סעיף 85 לחוק וסעיף 107 לחוק ולגבי שלב המשפטי. המצגת דנה גם בחשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי לאור פס"ד ליבוביץ, פס"ד רובומטיקס ופס"ד ויינברג.
חשיבות העלאת טענות בשלב ההשגה בניהול ההליך המשפטי בעקבות עניין וינברג – הערכת מצב, עדכונים וספקות 11.03.2015
ברשימה זו נעדכן בדבר פסקי דין של בית המשפט העליון מהעת האחרונה, המחזקים את חשיבות ההשגה והטענות המועלות להמשך ההליך המשפטי לצרכי מס.
על מגבלות הכוח של רשות המסים בבואה לדרוש גילוי ועיון במסמכים בעקבות החלטת בית המשפט בעניין טמרס 20.10.2013
ברשימה זו נבחן את החלטת ועדת הערר בעניין טמרס (ו"ע 46256-08-11), אשר הגדירה מחדש וצמצמה את גבולות הסמכות של רשות המסים לדרוש גילוי ועיון במסמכים של הנישום במסגרת ההליך המשפטי.
חשיבותה של ההשגה בהליכי ערעור בתחום המסים 04.02.2013
ברשימה זו נראה, כי עמדת בית המשפט בעניין שרגאי (ע"מ 1222-03) ופסקי דין נוספים, מחייבת לראות בהליך ההשגה כחלק אינטגראלי מההליך המשפטי על כל המשתמע מכך.
"הפוסל במומו פוסל" – על הניסיון לפגוע בזכות הפנייה של הנישומים לערכאות משפטיות במסגרת הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה 30.10.2012
רשימה זו תבקר את הניסיון של רשות המסים להרתיע נישומים מלפנות לערכאות משפטיות במסגרת הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה.