השגת מס וייצוג בבית משפט

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ההליך המיסוי מבוסס על שני שלבים מנהליים ועל שני שלבים משפטיים. ראשיתו של השלב המנהלי בהגשת שומה עצמית על ידי הנישום. השלב הראשון מתחיל כאשר פקיד המס אינו מקבל את השומה העצמית של הנישום ומוציא לו שומה לפי מיטב השפיטה. על מנת לחלוק על קביעת פקיד המס, נדרש הנישום להגיש השגה במסגרתה הוא מנסה לשכנע בצדקת השומה העצמית. בכך מתחיל השלב השני של ההליך המנהלי. במידה שהצדדים אינם מגיעים להסכמות ביניהם בשלב זה, המחלוקת עוברת לפתחו של בית המשפט המחוזי כאשר ערעור על פסיקתו יכול להיעשות בבית המשפט העליון.
ההליכים השונים קשורים בינם לבין עצמם  ולכן חשוב שתהיה יד מכוונת אשר תנהל את התיק כבר מהשלב המנהלי ותגדיל את סיכויי ההצלחה בשלב המנהלי ולאחר מכן בשלב המשפטי.   
פרסומי המשרד: